XML - Extensible Markup Language

Baggrund

eXtensible Markup Language er designet til at lagre og udveksle data. XML kan bruges til at beskrive data på en fleksibel måde - og så er det læsbart både for mennesker og maskiner.
Sproget indeholder et regelsæt, der bruges til at lægge data i et format, som således kan bruges til at udveksle informationer fx. mellem computere.

 

Deltagere

Kurset henvender sig til dig, der brug for den fulde forståelse for hvad XML er, hvad det kan benyttes til og hvordan de forskellige XML-relaterede teknologier fungerer. Da XML er et ekstremt udbredt sprog til at strukturere, gemme og udveklse data, så skal de fleste udviklere efterhånden kunne beherske teknologierne knyttet til XML.
På dette kursus får du masser af muligheder for at afprøve de forskellige teknikker og vælge blandt de bedste løsningsmetoder, så du efterfølgende selv vil være i stand til at arbejde med de fleste aspekter af XML.

 

Mål

Kurset giver dig praktisk viden om XML og uddyber de faciliteter og begreber, der er knyttet XML-dokumenter

Efter kurset vil du kende til at

 • analysere og danne velstrukturede XML-dokumenter
 • benytte dig af XML-sprogets muligheder
 • håndtere data-mængder vha. XML
 • udtrække data ved at afkode XML dokumenter
 • benytte XML sammen med HTML og CSS

 

Indhold
 

Afhængig af deltagernes forudsætninger, vil der være større eller mindre fokus på

 • XML-sprogets muligheder
 • Skemaer og strukturer
 • namespaces
 • datatyper og -definitioner
 • namespaces
 • HyperText Markup Language
 • Cascading Style Sheets
 • World Wide Web Consortium (W3C)
 • XSL - XPath, XQuery, XSLT
 • OIOXML


Kurset foregår som et samspil mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

 

Praktisk

 • Varighed 1 dag

 

Retur til kursusoversigt