Struktureret Test

Baggrund

Test og kvalitetssikring hænger uløseligt sammen.

Det betyder mange steder, at test bliver et af de væsentlige midler til at dokumentere kvaliteten.

Ønsket om nedbringe udviklingsomkostningerne hænger sammen med at få afsløret malfunktioner så tidligt som muligt i udviklingsforløbet. Test medvirker til opfyldelsen.

Meget af den udarbejdede dokumentation i systemudviklingsforløbet skal løbende kvalitetsikres for at repræsentere en blivende værdi. Test bliver midlet.

En stadig bredere skare af interessenter bliver involveret i kvalitetssikringen, hvilket igen stiller krav om indsigt i test hos de pågældende.

Deltagere

Kurset er udviklet for at give systemudviklere, systemforvaltere, projektledere, driftsplanlæggere, forskellige kategorier af brugere, revision m.fl. metoder og værktøjer til at løfte ansvaret for test.

Erfaringer fra applikationsudvikling vil medvirke til forståelse og uddybelse af de faciliteter og begreber, der er knyttet hertil.
 

Mål

Kurset formidler budskaber og værktøjer til håndtering af test på alle niveauer.

Med en struktureret tilgang, skal man benytte sin viden og kunne tage netop de discipliner i anvendelse, der skaber den største sikkerhed for, at testen rammer præcist.

 

Indhold

 • hvorfor teste?
 • testorganisationen
 • testtyper
 • review
 • faseopdelt test
 • metrikker
 • fejlrapportering
 • testplan
 • systemegenskaber
 • brugervenlighed
 • vedligeholdelsesvenlighed
 • fleksibilitet
 • testdrejebøger
 • testteknikker / -værktøjer
 • testdokumentation
 • versionering og styring
 • kvalitetsstyring
 • testsituationer
 • testmodel
 • testafvikling
 • test og organisationen
 • hvornår er det nok?
 • testresultater
 • test i forbindelse med igangsætning
 • aktiv systemforvaltning

Praktisk

 • Varighed 1 dag

 


Retur til kursusoversigt