System Analyse & Design

Baggrund

Mange opgaver og projekter indledes ikke med en tilstrækkelig analyse, hvilket ofte resulterer i

 • en betydelig efterfølgende vedligeholdelse
 • manglende brugerpåvirkning
 • manglende brugbarhed i det daglige arbejde
 • dårlige/forkerte løsninger på et mangelfuldt/forkert grundlag

Med anvendelse af struktureret analyse som en del af strukturerede metoder er der mange muligheder for at imødegå disse problemer på et tidligt tidspunkt.

Der sker en stadig udvikling i disse metoder og kurset fokuserer på 'best practice' som grundlag for forståelse og udgangspunkt for den rette firmarelaterede tilpasning.

 

Deltagere

Kurset henvender sig til alle kommende og nuværende deltagere i analyse og udvikling af
informationssystemer, edb-medarbejdere såvel som slutbrugere.

Mål

Deltagerne skal blive i stand til at arbejde efter strukturerede metoder ifølge Tom DeMarco og Ed Yourdon.

Herved opnås

 • at deltagerne er i stand til bedre og mere effektivt at udvikle systemer
 • at man kan bruge værktøjerne til at samarbejde med brugerne
 • at alle væsentlige systemkarakteristika og funktioner afdækkes tidligt
 • at man kan skabe en model til afklaring af opfyldelsen af de stillede krav
 • at der udarbejdes et brugbart grundlag for system-designet
 • at der tages vigtige skridt i overensstemmelse med struktureret test

Indhold
 

 • Data-Flow-diagrammer
 • Procesbeskrivelse
 • Beslutningstabel/beslutningstræ
 • Dataordbog/Data Dictionary
 • Datamodellering, dataanalyse
 • Faktaindsamling
 • Review/SWT/granskning
 • Interview
 • Case-arbejde
 • Økonomisk systemvurdering

Praktisk

 • Varighed 1 dag

 


Retur til kursusoversigt