Programmering af spil i Scratch, Unity og SmallBasic

Baggrund

Scratch er et programmeringsværktøj, hvor du bygger dit program ved at samle nogle kode-blokke, der kan styre både lyd og billeder. Programmerne er primært spil, og når de eksekveres, så noget kommer til at ske indenfor rammerne af det programmerede.

I forhold hertil er Unity et skridt op. Unity giver dig mulighed for at udvikle spil, der kan afvikles på alle tænkelige platforme: Windows, Mac OS X, mobile enheder og spillekonsoller som fx. Playstation.

Med SmallBasic kan programmeringen drejes hen mod applikationer, der benytter en stor del af de feautures, der allerede findes i Windows - hvor der med et intelligent udviklingsmiljø hurtigt kan skabes kraftfulde applikationer. SmallBasic er designet til at kunne afvikles på en platform med et meget lille krav til hardware

 

Deltagere

Kurset henvender sig dig, der skal introduceres til programmering - og som hurtigt skal have indblik i de muligheder, der åbner sig for at programmere både spil og lave værktøjer, der kan bruges til støtte og hjælp i løsningen af de daglige opgaver

 

Mål

Kurset giver dig praktisk viden om programmering, hvor de faciliteter, begreber og grundlæggende elementer, der er knyttet hertil, bliver sat i perspektiv.

Efter kurset vil du have programmeret spil og løst nogle af de udfordringer, der findes i relation til automation af trivielle opgaver

 

Indhold
 

Afhængig af dine forudsætninger, vil der være større eller mindre fokus på

 • scratch
  • programopbygning/-struktur
  • sprites
  • hændelser
  • bevægelse
  • kostumer
  • lydeffekter
  • variable
  • betingelser
  • operatorer
  • registrering
 • Unity
  • game objects
  • textures + sprites
  • assets og assetstore
  • layers og tags
  • scripting
  • prefabs
  • collision detection
  • players & spawns
  • forskellige builds
 • SmallBasic
  • integrated development environment
  • input / output
  • variable
  • betingelser
  • operatorer
  • subrutiner
  • scope
  • GUI + options
  • Objects, Methods
  • Built-ins


Kurset foregår som et samspil mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

 

Praktisk

 • Varighed 1 dag

 

Retur til kursusoversigt