Programmering i PL/I

Baggrund:

Programmeringssproget PL/I er dedikeret til præcisions udregninger, hvorfor det benyttes af store dele af finanssektoren.
Samtidig er det et af de bedst egnede til at overføre strukturerede metoder til kode, og det gør at et grundlæggende kendskab til dette sprog er påkrævet i mange virksomheder.

PL/I udmærker sig i øvrigt ved at fungere lige godt i et centralt, som i et decentralt miljø.

 

Deltagere

Kurset henvender sig dig, der allerede er godt igang eller skal til at anvende PL/I til applikationsudvikling.
På dette kursus får du masser af muligheder for at afprøve forskellige løsningsmetoder, så du enten selvstændigt eller i projektgrupper kan beskæftige dig med systemudvikling og -vedligeholdelse.

 

Mål

Kurset sætter deltagerne i stand til selvstændigt at kunne udvikle applikationer på en velstruktureret måde, således at systemerne er lette at vedligeholde og videreudvikle.

Efter kurset vil du kende til at

 • analysere og vælge den optimale løsning
 • danne velstrukturede og vedligeholdelsesvenlige programmer
 • anvende de indbyggede funktioner
 • foretage sekventiel filbehandling
 • håndtere store mængder data i en tabel
 • afteste programmer
 • programmere forekommende administrative rutiner
 • sammenkæde programmer

 

Indhold

Afhængig af deltagernes forudsætninger, vil der være større eller mindre fokus på

programopbygning

 • format, struktur, navne, sekvens, selektion, iteration, udvikling pga. moduldiagrammer

procedurer

 • format, main, aktivering, interne og externe procedurer

databehandling

 • definition, format, typer, initiering, assignment, beregningsmæssige og logiske operatorer
 • datakonverterings- og beregningsregler

tabeller (arrays)

 • erklæring, subscripts, initiering

input/output

 • stream- og record I/O

builtin-funktioner

 • erklæring, anvendelse, pseudovariable

programsekvering

 • strukturering af problemløsning
 • anvendelse af standard procedurer
 • forgrund/baggrund

Kurset foregår som et samspil mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

 

Praktisk
 • Varighed 1 dag

 

Retur til kursusoversigt