Drift- og udviklingsmiljø (TSO / PDF)

Baggrund

I systemudviklingen til centrale systemer forudsættes grundlæggende edb-erfaring samt kendskab til main frame udviklingsmiljøet før alle andre discipliner.

Som grundlag for tilegnelse af færdigheder i programmering fx. i COBOL eller PL/I, og for at få et optimalt udbytte af kurser desangående, bør udviklingsmiljøet og dets muligheder kendes.
 

Deltagere

Kurset henvender sig til alle edb-medarbejdere,  der skal arbejde med TSO / ISPF / PDF.


Mål

Deltageren vil på dette kursus opnå kendskab til udviklingsmiljøet, så man hjemmevant kan vælge blandt mulighederne, blive introduceret for udviklingsmiljøets finesser, samt  få den fornødne viden til at kunne definere og vedligeholde datasets effektivt.

Efter dette kursus vil deltageren være i stand til

 • at identificere og ændre profile parametre
 • at opsætte programmable function (PF) keys
 • at forstå biblioteksstrukturer
 • at manipulere datasets
 • at oprette og vedligeholde datasets
 • at allokere plads til partitionerede og sekventielle datasets
 • at slette datasets
 • kopiere og flytte datasets
 • at oprette og slette dataset i kataloget (catalog / uncatalog)
 • at oprette og ændre data ved hjælp af ISPF full-screen editor
 • at benytte TSO batch og output faciliteter

Indhold

Hovedvægten er lagt på ISPF EDIT og utility funktioner, underbygget med nødvendig viden om TSO funktionalitet.

Praktiske øvelser er et bærende element i dette kursus, suppleret med den nødvendige teoretiske viden.

Kombinationen af teori og praktiske øvelser sætter deltageren i stand til at benytte ISPF's funktionalitet som et effektivt værktøj i dagligdagen.  


Praktisk


 • Varighed 1 dag


Retur til kursusoversigt