Datamodellering

Baggrund

Datamodellering handler grundlæggende om hvordan data er struktureret, men osse om kvaliteten og hvad data kan bruges til. For at kontrollere data må du kende begreberne, der anvendes ved design af databaser, og forstå deres betydning for både kompleksiteten og kvaliteten.

 

Deltagere

Kurset henvender sig til dig, der har ansvaret for datakvaliteten, eller som skal finde nye anvendelser af data til analyser. Hvad kan existerende data bruges til og kan der mon skabes nye tilgange til data? Hvordan modelleres en ny database eller hvad er mulighederne for at lave tilføjelser til en eksisterende?

 

Mål

Kurset giver dig praktisk viden om datamodellering og uddyber de begreber, der knyttes til datamodeller og databaser, samt en forståelse for, hvordan datamodeller dokumenterer indholdet og strukturen af data.

Efter kurset vil du kende til at

 • analysere og modellere data
 • konstruere en datamodel
 • benytte dig af entitetsbegrebet
 • anvende datarelationer
 • nomalisere data

 

Indhold
 

Afhængig af deltagernes forudsætninger, vil der være større eller mindre fokus på

 • database begrebet
 • databasearkitekturr og organisering
 • den logiske datamodel
 • den fysiske datamodel
 • tabeller og relationer
 • normalformer, normalisering og denomalisering
 • entitetsmodel
 • kombinerbarhed mellem forskellige data
 • data redundans
 • indblik i hvordan data kan anvendes og sammenstilles med andre data.
 • modelregler for grunddata og dataforsyning
 • meta data
 • organisering i hierarkiske, relationelle eller sekventielle datasæt
 • standardisering


Kurset foregår som et samspil mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

 

Praktisk

 • Varighed 1 dag

 

Retur til kursusoversigt