Programmering i C#

Baggrund

C# ("C sharp") er et objektorienteret programmeringssprog designet til at gøre programmering enkelt, moderne og generelt anvendeligt. C# er baseret på programmeringssprogene C++ og Java

 

Deltagere

Kurset henvender sig dig, der skal bruge C# til at udvikle

 • Web applikationer (ASP.NET og web forms)
 • Windows GUI applikationer (windows forms)
 • Console applikationer
 • Windows Phone applikationer
 • Computerspil

 

Mål

Kurset giver dig praktisk viden om C#-applikationsudvikling og bearbejder grundigt de faciliteter og begreber, der er knyttet hertil.

Efter kurset vil du kende til at

 • analysere og vælge den optimale løsning
 • danne velstrukturede og vedligeholdelsesvenlige programmer
 • afteste programmer
 • programmere forekommende administrative rutiner
 • bruge Visual Studio Express

 

Indhold
 

Afhængig af dine forudsætninger, vil der være større eller mindre fokus på

 • programopbygning/-struktur
 • datatyper og variable
 • beregningsregler
 • kontrolstrukturer
 • iterationer /loops
 • arrays / tabeller
 • metoder og instanser
 • returtyper og parametre
 • objektorienteret programmering
 • instansvariable
 • nedarvning
 • public, private, protected
 • strukturering af problemløsning
 • anvendelse af standard procedurer
 • debugging


Kurset foregår som et samspil mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

 

Praktisk

 • Varighed 1 dag

 

Retur til kursusoversigt