Programmering i COBOL

Baggrund

COmmon Business Oriented Language er det mest anvendte programmeringssprog til centrale systemer, uanset om løsningen skal være mindre og større administrative opgaver.
Programmeringssproget udmærker sig ved at fungere lige godt i et centralt, som i et decentralt miljø.

 

Deltagere

Kurset henvender sig dig, der allerede er godt igang eller skal til at anvende COBOL til applikationsudvikling.
På dette kursus får du masser af muligheder for at afprøve forskellige løsningsmetoder, så du enten selvstændigt eller i projektgrupper kan beskæftige dig med systemudvikling og -vedligeholdelse.

 

Mål

Kurset giver dig praktisk viden om COBOL-applikationsudvikling og bearbejder grundigt de faciliteter og begreber, der er knyttet hertil.

Efter kurset vil du kende til at

 • analysere og vælge den optimale løsning
 • danne velstrukturede og vedligeholdelsesvenlige programmer
 • foretage sekventiel filbehandling
 • håndtere store mængder data i en tabel
 • afteste programmer
 • programmere forekommende administrative rutiner
 • sammenkæde programmer

 

Indhold
 

Afhængig af dine forudsætninger, vil der være større eller mindre fokus på

 • programopbygning/-struktur
 • interne procedurer
 • externe procedurer
 • sekvens, selektion og iteration
 • datastrukturer
 • fil og recordopbygning
 • editering af lister
 • datatyper og -beskrivelse
 • tabeller / arrays
 • indbyggede funktioner
 • strukturering af problemløsning
 • anvendelse af standard procedurer
 • beregningsregler
 • performance
 • debugging


Kurset foregår som et samspil mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

 

Praktisk

 • Varighed 1 dag

 

Retur til kursusoversigt