Business Intelligence og Data Warehouse

Baggrund

Virksomheder og organisationer har i mange år flittigt indhentet og opbevaret data - men for mange er den forretningsmæssige værdi endnu ikke høstet.

I stedet for blot at skabe mere data, så gælder det om at skabe den teknologiske og organisatoriske forandring, der skal til for at kunne omsætte de store datamængder til forretning og værdiskabelse for både virksomheden, medarbejderne og kunderne.

De nyeste erfaringer viser nemlig allerede, at en offensiv anvendelse af data kan give et nyt syn virksomheden og dens værdiskabelse hele vejen rundt: På efterspørgslen, produktionen, marketing samt salg og det vigtige skift mod etableringen af services.
Med Business intelligence rettes blikket mod konkrete løsninger og hvordan man skaber værdi med data
Hvilke data er relevante? Hvordan opdager man brugbare mønstre i datamængderne? Hvad er perspektiverne?

Bliv mere vidende om

 • Fremtidens virksomhed – datadrevet forretningsudvikling, kunstig intelligens og automation/robotter
 • Digitaliseringsledelse – succes med kultur, strategi og forandring

Data er oplysninger eller kendsgerninger. Hvis de er formaliserede, så kan de bidrage med både dybde og helhedsforståelse af specifikke forhold. Nogle gange kan data stå for sig selv, andre gange giver de kun mening i sammenhæng med andre data.
Databehandling er et begreb, der bredt dækker over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af mængder af data.

Et data warehouse indeholder store mængder data, som er organiseret på en måde, der giver de bedste muligheder for at analysere og lave rapporter. I et Data Warehouse er de elektroniske data ordnet og sammenstillet fra forskellige kilder med en klar hensigt. Det kan fx. bruges af en organisation, der ønsker at indsamle data om primær drift, omkostninger eller lignende for at kunne træffe strategiske beslutninger på et oplyst grundlag.

 

Deltagere

Kurset henvender sig til dig, der vil have kendskab til Business Intelligence, herunder et data warehouse virkemåde, viden om hvilke data, det er hensigtsmæssigt at inkludere og hvordan tilgængeligheden og udbyttet gøres optimal

 

Mål

Kurset giver dig viden om hvordan data kan organiseres og hvordan monitoreringen af data kan styrke forretningen på den mest effektive måde

Efter kurset vil du kende til

 • Busines Intelligence
 • Data Warehouse
 • Data Mining
 • Arkitektur og fysisk design
 • Enterprise Resource Planning system

 

Indhold
 

Afhængig af dine forudsætninger, vil der være større eller mindre fokus på

 • Datamodellering og anvendelse af data
 • Business Intelligence – læs dine data rigtigt
 • Data Warehouse - krav til vitale data
 • normalisering og granulering af data
 • Facts og dimensioner
 • Identifikation af facts, dimensions og data marts
 • Star og Snowflake Skemaer
 • Drill up, down, across
 • Extract, Transform & Load processen
 • Development Life cycle
 • Meta Data, hvorfor er det vigtigt
 • Reverse engineering
 • Hvordan sker samspillet med ERP systemet
 • Quality Assurance - kontrolmekanismer for ETL processerne


Kurset foregår som et samspil mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

 

Praktisk

 • Varighed 1 dag

 

Retur til kursusoversigt