Algoritmisk Tænkning drejer sig om at åbne for innovation ved at give forståelse og indsigt i relationerne mellem mennesker og digitaliseringen


IT-systemerne skal lette procedurer og arbejdsgange for organisationen, således medarbejderne får overskud til at medvirke til udvikling af forretningen og dermed at nå de strategiske mål


Samtidig skal nogle procedurer og arbejdsrutiner måske ændres og der skal foretages forretningsmæssige tilpasninger, for at få størst muligt udbytte af den valgte IT-løsning.


Algoritmisk Tænkning består af disciplinerne

  • Generalisering: identifikation og genkendelse af mønstre, regler og sammenhænge
  • Dekomponering: nedbrydning af data, processer eller problemer i mindre, håndterbare dele
  • Fokusering: udledning af de væsentligste principper og at skjule mindre vigtige detaljer
  • Programmering: udvikling af trin for trin-instruktioner til løsning af problemer


Ligesom Algoritmisk tænkning er grundlæggende for at kunne designe computerapplikationer, så kan det tillige bruges til at understøtte problemløsning på tværs af alle discipliner, herunder humaniora, matematik og videnskab.


Continue reading...

Kontakt os